Værdier og rammer

VÆRDIER OG FYSISKE RAMMER


VÆRDIERNE


- Bæredygtighed, miljømæssigt og socialt

- Kreative, musiske, legende og praktiske aktiviteter

- Beboerdemokrati

- Harmoni mellem det fælles og det private

- Deleordninger

- Samspil med lokalsamfundetRAMMERNE


- 40 lejeboliger fra 28m2 til 110 m2

- Mindst halvdelen af boligerne til børnefamilier, max. 10 til seniorer (60+)

- Fælleshus med storkøkken og spiselokale, vaskeri, gæsteværelser, hjemmearbejdspladser

- Kreative og praktiske værksteder

- Legeområder og væresteder

- Drivhus/orangeri, frugthave

- Shelter, bålplads og udekøkken

- Badesø med sauna

- Ladestandere på fælles p-plads