TIdsplan og visitation

TIDSPLAN OG VISITATION TIL BOLIGER


TIDSPLAN

- Kommunalbestyrelsen forventes på sit decembermøde 2020 at godkende lokalplanforslaget for Alkes Have


- Der laves informationsmøder i Knabstrup og København, og der afholdes jævnlige medlemsmøder om, hvordan fællesskabet skal fungere og udvikle sig.


- I begyndelsen af 2021 når vi formentlig frem til første spadestik, og hvis alting går som planlagt, kan vi flytte ind sommer 2022. Der kan ske så meget, der kan forsinke processen, men nu er vi sikre på, at Alkes Have bliver til noget, og det er det vigtigste.


VISITATION TIL BOLIGER

Det er bestyrelsen, der godkender medlemmer af foreningen til en bolig. Der tilstræbes en sammensætning af beboere som beskrevet i Idégrundlaget. Hver husstand betaler efter godkendelse 1000 kr. for at komme på Boliglisten, og ved opskrivningen opnås anciennitet i forhold til at vælge bolig. Pengene bruges til etablering af fælles faciliteter ved indflytning, men kan tilbagebetales ubeskåret ved evt. udmeldelse af Boliglisten.